Main Menu


Notice: Undefined offset: -1 in /home/pasazmuzea/domains/pasazmuzealny.pl/public_html/components/com_sobipro/router.php on line 90

Login Form

Wystawa „Broń biała i palna ze zbiorów prudnickiego muzeum” w Zlatych Horach

Kierownik Muzeum Miejskiego w Zlatych Horach oraz dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej zapraszają na otwarcie wystawy „Broń biała i palna ze zbiorów prudnickiego muzeum”.

 Wtorek, 24 kwietnia 2018 r., godz. 17:00 Muzeum miejskie Zlaté Hory, nám. Svobody 94, 793 76 Zlaté Hory, Czechy Ekspozycję będzie można oglądać do 31 maja 2018 r. Wystawa realizowana w ramach projektu „Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku”, realizowanego przez Muzeum Ziemi Prudnickiej i Miasto Zlate Hory w ramach III naboru Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w programie Interreg V-A Republika Czeska – Polska.